Ads Top

Mohabbat Hai Kya Cheez (Prem Rog) Piano Notes

Song : Mohabbat Hai Kya Cheez
Movie : Prem Rog (1982)
Singer : Lata Mangeshkar, Suresh Wadkar
Lyrics : lyrics.pianodaddy.com
Piano Notes : freenotes.pianodaddy.com
Guitar Chords : guitar.pianodaddy.com
Sargam Notes : www.sargambook.com
Sheet Music : sheetmusic.pianodaddy.com

Yeh din kyon nikalta hai
BbBbC#+C#+F+..D#+C#+C+BbBb
Yeh raat kyon hoti hai
BbBbC+C#+D#+.. C+BbG#
Yeh peed kahan se uthti hai
G#G#G#G#BbC#+..BbG#F#F#
Yeh aankh kyon roti hai
F#F#G#C+..BbG#F#FF

Mohabbat hai kya cheez
FFF#G# G#BbG#F#F
Mohabbat hai kya cheez humko batao
FFF#G# G#BbBbG#.. C#+C+D#+C#+ C+BbG# G#BbG#
Mohabbat hai kya cheez humko batao
FFF#G# G#BbBbG#.. C#+C+D#+C#+ C+BbG# G#BbG#
Yeh kisne shuru ki..
G#C+C#+F+ F#+D#+F+D#+ C+BbG#
Kisne shuru ki hamein bhi sunao
G#C+C#+F+ F#+D#+F+D#+ C+BbG#
BbBbG#F# G#G#C#+

Mohabbat hai kya cheez
FFF#G# G#BbG#F#F
Mohabbat hai kya cheez humko batao
FFF#G# G#BbBbG#.. C#+C+D#+C#+ C+BbG# G#BbG#
Kisne shuru ki hamein bhi sunao
G#C+C#+F+ F#+D#+F+D#+ C+BbG#
BbBbG#F# G#G#C#+
Mohabbat hai kya cheez
FFF#G# G#BbG#F#F

Buy Full Notes
Buy NowNo comments:

Powered by Blogger.