Ads Top

Prem Kahani Mein (Prem Kahani) Piano Notes


Song : Prem Kahani Mein
Movie : Prem Kahani (1975)
Singer : Lata Mangeshkar, Kishore Kumar
Lyrics : lyrics.pianodaddy.com
Piano Notes : freenotes.pianodaddy.com
Guitar Chords : guitar.pianodaddy.com
Sargam Notes : www.sargambook.com
Sheet Music : sheetmusic.pianodaddy.com

Suno sunaaoon ek kahani
G#G# C+BbBbG#, G#BbG#G
Jab aati hai rut pe jawani
G#G# C+BbBbG#, G#BbG#G
Tab banti hai prem kahani
G#G#D#+D+D#+ C#+BbGG#G#

Prem kahani mein ek ladka hota hai
FG#G#BbC#+C+Bb, FG#G#BbC#+C+Bb
Ek ladki hoti hai
FG#G#BbC#+C+Bb
Kabhi dono hanste hain
G#BbC+ D#+C#+C+BbG#G
Kabhi dono rote hain
GG#BbC+BbG#G#

Prem kahani mein ek ladka hota hai
FG#G#BbC#+C+Bb, FG#G#BbC#+C+Bb
Ek ladki hoti hai
FG#G#BbC#+C+Bb
Kabhi dono hanste hain
G#BbC+ D#+C#+C+BbG#G
Kabhi dono rote hain
GG#BbC+BbG#G#

Prem kahani mein ek ladka hota hai
FG#G#BbC#+C+Bb, FG#G#BbC#+C+Bb
Ek ladki hoti hai
FG#G#BbC#+C+Bb
Kabhi dono hanste hain
G#BbC+ D#+C#+C+BbG#G
Kabhi dono rote hain
GG#BbC+BbG#G#

Buy Full Notes
Buy Now


No comments:

Powered by Blogger.